భాండాగారం

మరో ముఖం ( ఆంధ్ర భూమి నిర్వహించిన 2006 ఉగాది కథల పోటీల్లో తృతీయ బహుమతి పొందిన కథ)

 మరో ముఖం                                                         

సుధాకర్ తన భర్తయినందుకు లోకం తనని ఎంతో అదృష్టవంతురాలిగా కీర్తించింది. తనకీ నిజమేననిపించింది. పెళ్ళి చూపుల్లో, పెళ్ళిలో, పెళ్ళయాక అతని చూపులు తన చుట్టూ తారట్లాడటం గమనించాక చిరుగర్వం కలిగింది. ఆ తర్వాత నాలుగు నెలలూ నాలుగు నిమిషాల్లా గడిచిపోయాక ఓ రోజు అతను శుభవార్తంటూ చెప్పిన కబురుతో హఠాత్తుగా ఈ లోకంలోకి విసిరివేయబడ్డాను.          “ఇంకో నెలలో దుబాయ్ ప్రయాణం ..

పూర్తిగా చదవటానికి  మరో ముఖం  లింక్ క్లిక్ చేయండి.

చదివి మీ అభిప్రాయం మర్చిపోకుండా తెలియచేయండి

మనసులో ఉన్న సందేహాన్ని డాక్టర్ కన్ఫర్మ్ చేసింది. నేను గర్భవతిని అని,

పితృత్వం

         గత పదిహేను రోజులుగా నా మనసులో ఉన్న సందేహాన్ని డాక్టర్ కన్ఫర్మ్ చేసింది. నేను గర్భవతిని అని, రెండో నెల నిండుతోదని. ఆ వార్త వినగానే నా భర్త మొహం వెలిగిపోయింది. అతని ఆనందం చూసి నాకూ కాసింత గర్వంగా అన్పించింది. నేనో అధ్భుతాన్ని ఆవిష్కరించబోతున్నాను కదాని.  అప్పట్నించీ నా భర్త చంద్రశేఖర్ నన్ను మరింత అపురూపంగా చూడసాగాడు. దాంతో నేనో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని అన్న భావం బలపడుతుండేది.

నేను రాసిన ఈ కధ 2005 ఫెబ్రవరిలో వార్త సండే బుక్ లో వచ్చింది.
పూర్తిగా చదవటానికి పితృత్వం లింక్ క్లిక్ చేయండి.
చదివి మీ అభిప్రాయం మర్చిపోకుండా తెలియచేయండి.